en santiago de compostela, 23 de noviembre: antropoceno y «gran aceleración»

Material que usé en mi intervención en esta jornada: ANTROPOCENO, GRAN ACELERACIÓN Y COLAPSO
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_ac_2017_programa_oantropoceno.pdf
O Antropoceno e a «Grande Aceleración»: unha ollada desde Galicia

Xornada. Xoves, 23 de novembro de 2017
Coordinación
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Organiza
Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade (CCG)

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela